Mark skinął głową.

196
– Dzięki. Już go znalazłem w ACG, nie wiedziałem tylko, czym się zajmuje.
– Ja chcę. A ja dobijam do czterdziestki. Mój zegar biologiczny tyka jak szalony, jego
obejrzała. – Ej! Jennifer!
wstał i poruszył nogą.
Lynn Zaroster miała niecałe dwadzieścia sześć lat i już dwa lata przepracowała w
złego. Przesłuchania krewnych, przyjaciół i sąsiadów przyniosły zero podejrzanych. Nie mieli
wypuszczą i dadzą mu ogon. Na posterunku nie miał nic więcej do roboty.
diler. Nie sądzę, by to był on.
Bentz odwrócił się i zobaczył, jak jego partner mija furtkę i pokonuje dzielącą ich
nie. Przejdzie przez całe cholerne patio normalnie, krok po kroku, choćby miał paść trupem.
w brudnym fartuchu wyglądał, jakby chciał zaraz wejść do ośrodka. Zdusił niedopałek w
jak dwie krople wody i twój wróg, nie wiem, przestępca, którego posłałeś za kratki,
bardzo wysoki, ale Delilah miała pieniądze. Była właścicielką połowy udziałów w szkole


metoda Lowenasite

- Przecież nie pozwoli pani, by mleko się zmarnowało -

Wystarczyło poczekać – i w końcu zjawił się na molo. Uprzednia kontrola upewniła
Nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.
trudem go zatrzymał.

wody, gdy padło na niego światło latarki.

- Nie rozumiem.
- Właściwie nie, chodziliśmy razem do szkoły, ale on jest
w Ŝyciu błąd. Ale pragnął jej - ta kobieta w jego ramionach, w jego łóŜku. .. Chciał, by

sprawami, listę zatrudnionych? Muszą przecież mieć coś takiego. Owszem, personelu było

Mimo tego, co zrobiła?
niebawem przestaną istnieć. Zdawał sobie jednak sprawę, Ŝe moŜe popełnić największy
swoimi piwnymi oczami, a czerwona kokarda na czubku główki poruszała się przy